Kost som sjømerke

Kost er ei folkeleg nemning på eit flytande sjømerke eller seglingsmerke, anten ei flytestake eller ei bøyestake. Nemninga 'kost' skriv seg frå ei tid då slike sjømerke hadde ei sopelimeliknande innretning, ein kost, i toppen.

Stormigt hav. Ruskprick. Måleri av August Strindberg frå 1892.

Kjelder

endre