Kraftpar

Eit kraftpar er to like store krefter med innbyrdes parallelle, men motsette verkeretningar som ikkje fell saman. Verkar eit kraftpar på ein lekam, vil det søkja å dreie, men ikkje forskyve det, men eit kraftpar som verkar i lag må ikkje forvekslast med dreiemoment.

Kraft (øvst) som får ein lekam til å flytte seg og eit kraftpar (C, nedst) som får ein lekam ti å rotere.

KjelderEndra