Kronvasall er ein person som fekk lena sine direkte frå ein keisar eller konge. Kronvasall og vasall må ikkje blandast.