Krupp

Wikimedia-fleirtydingsside

Krupp er eit ord med fleire tydingar:

  • For den utbreidde luftvegssjukdommen med bjeffande hoste og anstrengt innpust blant born i tremånaders- til femårsalderen, sjå falsk krupp.
  • For difteri i halsen, sjå ekte krupp.
  • For den tyske familien med etternamnet Krupp, sjå familien Krupp.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.