Kubbehus

Kubbehus er ein bygning med vegger laga av saga ved, eller kubbar, og samanfuga med mørtel. Veden er framleis synleg. Mørtelen kan vera sement eller leire. Veden kan vera tilhogd eller uhogne kubbar. For å halda nede kostnadene har ein ofte nytta sota ved frå brannskadde hus og skogbrannar. Kubbar frå kvaerik gran gav betre levealder til bygningen. Kubbehus er i dag ein sjeldan bygningstype. Teknikken er blitt nytta både for enkle økonomibygningar og til bustadhus.

Kubbehus på Åvinge gård frå seint 1800-tal.

TyparEndra

 
Eit uthus på Heimbygdgarden i Ransäter bygd med kubbeteknikk.

Det finst to variantar av kubbehus. Den eine har eit berande reisverk av tre, liknande eit bindingsverkhus. I den andre varianten er sjølve kubbane berande.

FørekomstEndra

Det finst til saman rundt 70 kjende kubbehus i Sverige. Av dei ligg knapt 30 i Stockholm fylke.

Kubbehus i Sverige finn ein hovudsakleg i fire område:

  • Stokkholmeregionen inklusive Sörmland
  • Värmland
  • Bohuslän
  • utmed Nordlandkysten

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra