Kulturhistorisk leksikon

Kulturhistorisk leksikon er eit digitalt leksikon med over 1900 kulturhistoriske artiklar frå Sogn og Fjordane.

I Kulturhistorisk leksikon finn ein artiklar om materielle og immaterielle kulturminne, historiske hendingar, arkivsaker, kyrkjer, personar og anna. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane står bak tenesta, men artikkelforfattarane er frå heile fylket og har ulik bakgrunn. Kvar artikkel inneheld tekst, foto og kjeldereferansar.

Kjelder endre