Kvalsong

Ein kvalsong er samlinga av lydar laga av kvalar for å kommunisere. Ordet «song» er brukt for å beskrive mønsteret av dei førutsette og repetiserande lydane laga av nokre kvalartar (spesielt knølkvalen) som på ein måte kan minne om menneskesynging.

Knølkvalen er velkjend for songen sin.


BakgrunnsstoffEndra