Kvasielastisk lysspredning

Kvasielastisk lysspreiing, dynamisk lysspreiing eller fotonkorrelasjonspektroskopi er ein teknikk i fysikk som kan nyttast til å finen storleiksfordelinga for små svevande partiklar eller polymerar i løysingar.[1] Han kan òg nyttast til å granske oppførselen til komplekse væsker som konsentrerte polymerløysingar.

Hypotetisk dynamisk lysspreiing frå to prøvar: Større partiklar øvst og mindre partiklar nedst.

KjelderEndra

  1. Berne, B.J.; Pecora, R. Dynamic Light Scattering. Courier Dover Publications (2000) ISBN 0-486-41155-9