Kvemming er ei nemning på personar som kjem frå Kvam herad i Hardanger.

Sjå òg kategorien Folk frå Kvam.