Opna hovudmenyen

Kyrkjeval er ei ordning der medlemmer i eit kyrkjesamfunn kan røysta på kven som skal sitja i kyrkjelege organ som sokneråd og bispedømeråd. Ein finn til dømes kyrkjeval i statskyrkjene Den norske kyrkja Svenska kyrkan og den danske Folkekirken. I Noreg kan statskyrkjemedlemmer som fyller 15 år i løpet av valåret røysta ved kyrkjeval.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra