Lågspenning er i Noreg definert som elektrisk spenning mellom 0 og 1000 volt likestraum og mellom 0 og 1500 volt vekselstraum. Høgare spenningar enn dette er klassifiserte som høgspenning.

Sjå ògEndra