Lågtemperaturfysikk

Flytande nitrogen.

Lågtemperaturfysikk er ei grein av fysikken som omhandlar dei fysiske eigenskapane til materien ved temperaturar nær det absolutte nullpunktet.

KjelderEndra