Långbanitt

Långbanitt er eit manganhaldig oksidmineral med komplisert samansetjing. Typelokaliteten er Långban i Värmland.

Det skal vere påvist frå Botnedal i Telemark.

KjelderEndra