Lønsnemndlova eller Lov om lønsnemnd i arbeidstvistar av 1952 inneheld nærare reglar om bruken av friviljug lønsnemnd, eller skilsdom, (bokmål: voldgift), for å avgjere konfliktar i arbeidslivet.

Rikslønsnemnda arbeider ut frå reglane i denne lova.

Bakgrunnsstoff endre