Løysepengar er pengar eller verdiar som blir krevja i utpressing for å gje fri ein fange eller ein gjenstand. Historisk har dette vore brukt for krigsfangar. Seinare er det særleg blitt knytt til kidnapping og liknande brotsverk.

The Ransom ('Løysesummen'), måleri av John Everett Millais frå 1860-62

Historiske døme endre

Julius Cæsar blei teken til fange av sjørøvarar i nærleiken av øya Farmakonisi. Han blei halden fanga til det blei betalt 50 talentar i løysepengar. Sjørøvarane hadde fyrst forlangt 20 talentar, men Cæsar meinte sjølv at han var verdt meir. Etter å ha blitt sleppt fri vende han tilbake med løysepengane, men fanga og krossfest røvarane.[1]

I Europa i mellomalderen var betaling av løysepengar ein viktig del av krigføring. Ein adeleg eller kongeleg riddar kunne vera verdt ein stor sum løysepengae om han blei fanga i live. Kjende døme på slike riddarar som blei haldne for løysepengar var Rikard Løvehjarte og Bertrand du Guesclin.

Kjelder endre

  1. Plutarch, "The Life of Julius Caesar" in The Parallel Lives, Loeb Classical Library edition, 1919, Vol. VII, s. 445. Vitja 9. november 2011. (engelsk)