Lagdommar er i Noreg tittelen på ein jurist som er utnemnd av Kongen i statsråd til fast dommar i ein av dei seks lagmannsrettane. Ein lagdommar er som andre fast tilsette dommarar ein embetsmann.