Opna hovudmenyen

Lahnda eller vestleg punjabi er eit dialektkontinuum blant dei indoariske språka i Pakistan og Afghanistan. Kontinuumet omfattar sju dialektar. Seks av desse ver ttala i Pakistan, medan den sjuande – jakati, vert tala i Afghanistan, og ved folkevandring òg i Ukraina:

Språka inkluderer ikkje austleg panjabi, som vert tala i Punjab og Pakistan.

KjelderEndra