Laktam er sykliske sambindingar der ringen har ei syreamidbinding. Laktamet β-laktam er med i β-laktam-antibiotika.

Frå venste mot høgre: eit β-laktam, eit γ-laktam, eit δ-laktam og eit ε-laktam

KjelderEndra