Store medisinske leksikon

medisinske leksikon

Store medisinske leksikon (SML) er eit 5-bands leksikon som blei gjeve ut 2006–2007 av Kunnskapsforlaget. Hovudredaktør var Magne Nylenna. Redaksjonsrådet bestod av Harald Arnesen, Anton Hauge, Marit Kirkevold og Ellen Schlichting; prosjektleiar var Nils Gundersen. SML omfattar ca. 12 000 artiklar. Leksikonet blei lagt ut gratis på nett som del av Kunnskapsforlaget sin nettversjon av Store norske leksikon frå 2009. Fra og med 2010 har SML vore eigd og gjeve ut av Store norske leksikon AS. Store medisinske leksikon blei opna for oppdatering og redigering med eige søk og framside frå 2013.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre