Laserfusjon

Laserfusjon er ein teknikk som vert nytta for å setje i gang ein fusjonsreaksjon. Ein nyttar små dropar av deueterium, 2H, eller tritium, 3H, som er innkapsla i glas (pellets). Dei vert så varma kraftig opp av ein kortvarig og særs intens laserstråle. Oppvarminga skjer så raskt at pelleten ikkje får tid til å eksplodere.

Teknikken er framleis på eksperimentstadiet og det er ikkje klårt om laserfusjon kan bli eit økonomisk alternativ til meir vanlege kjernereaktorar for energiproduksjon.

KjelderEndra