Latskap

Latskap er ei av dei sju dødssyndene. Latskap kan forklarast som likesæle eller passivitet.

Hieronymus Bosch - Dei sju dødssyndene - Latskap.

Det latinske ordet for denne synda er acedia.