Leikanger Næringshage

Leikanger næringshage er ein næringshage i Hermansverk i Sogndal kommune. Føremålet til næringshagen er å vere ein aktuell stad for etablering av kompetansearbeidsplassar i indre og midtre Sogn.

Næringshagen held lokal i Bankbygget og Gamlehotellet i Hermansverk, og vart etablert av SIVA. Han vart opna 14. juni 2002.

Bakgrunnsstoff

endre