Lekam (frå norrønt líkami) er eit omgrep på ein menneske- eller dyrekropp, og syner til både levande og døde.

I fysikk vert omgrepet ofte nytta om eit objekt med masse, ein fysisk lekam.

Lekamen kan òg verte bruka synonymt med kropp og kjøt.

Sjå og

endre

Kjelder

endre