Lex specialis-prinsippet

Ved motstrid mellom fleire rettsreglar gjer lex specialis-prinsippet at særskild regel går føre generell regel. Prinsippet er grunna i tanken om at ein særskild regel er meint som eit unntak frå ein generell regel. Det kan endå verte påverka av andre tolkingsmoment m.a. lex posterior-prinsippet.

Sjå også

endre

Lex posterior-prinsippet

Lex superior-prinsippet

  Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.