Lex posterior-prinsippet

Ved motstrid mellom fleire rettsreglar av same rang gjer lex posterior-prinsippet at yngre reglar går føre eldre.

Prinsippet er ikkje mykje brukt i høve til moderne lovar, då desse oftast handsamar eventuell motstrid på lovførebuingsstadiet. Det kan endå vere relevant når det gjeld føreskrifter.

Sjå også endre

Lex specialis-prinsippet

Lex superior-prinsippet

  Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.