Liberal teologi er ein teologisk retning innan protestantisk kristendom som i tråd med ideala frå opplysingstida prøver å ha ei udogmatisk haldning til trusspørsmål. Innan liberal teologi legg ein meir vekt på fornuft enn openberring, og fokus er flytta frå religiøse dogmer til føresetnadene og behova til den einskilde.

Kjelder endre

  Denne kristendomsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.