Opplysingstida var ei samfunnskritisk åndsretning i Europa1700-talet (frå kring 1690 til kring 1800). Ein uttrykte ei tru på menneska sine evnar og fremja renessansen sine humanistiske ideal i eit samfunnsmessig perspektiv. Bruken av ordet opplysing (tysk Aufklärung) kan vera ein idé frå den tyske filosofen Immanuel Kant. Det vart lagt vekt på utbreiing av kunnskap, mellom anna ved utgjeving av oppslagsverk.

Omslaget til Encyclopédie (1772), teikna av Charles-Nicolas Cochin og gravert av Bonaventure-Louis Prévost. Figuren i midten symboliserer sanninga, omgjeven av eit skinande ljos (sentralt symbol i tida). Figurane til høgre er fornuft og filosofi som riv ned sløret framom sanninga.
Verda kan reknast ut: Camera obscura frå ei plansje i Encyclopédie.

Nokre opplysingsfilosofar

endre

Sjå òg

endre