Ein libretto er teksten til ein opera, operette, musikal, ballett, kantate eller eit oratorium.

Libretto vert stundom òg nytta om teksten til store liturgiske verk, som messer, rekviem og religiøse kantater.

Ordet kjem frå italiensk og tyder 'lita bok'. Ein forfattar av libretto vert kalla ein «librettist».

Kjende librettistar endre