LIBRIS er ein svensk nasjonal samkatalog for eit stort tal svenske bibliotek, i hovudsak universitets- og høgskolebibliotek. Her finn ein informasjon om nesten alle svenske bøker og tidsskrift, i tillegg til dei fleste utanlandske publikasjonar som er kjøpt inn av svenske forskingsbibliotek. Katalogen blir administrert av Kungliga biblioteket.

Eit unikt Libris-ID blir gitt for verk i katalogen.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre