Bibliotek (frå gresk βιβλιοθηΧη boklager, biblion, bok, og theke, lagringsrom) er ei samling bøker, handskrifter og anna referansemateriale (film, lyd, osb.).

Frå eit bibliotek i Eberswalde i Tyskland.

Ein bruker bibliotek både for å bevara bøker og for å gje flest mogleg folk tilgang til dei. Moderne bibliotek har gjerne òg mange ulike aviser og datamaskinar med internettilgang som ein del av informasjonstilbodet til brukarane sine.

Historie

endre
 
Biblioteket i Betliar i Slovakia.

Dei tidlegaste biblioteka var tempelsamlingane i Memfis, biblioteka i Susa og biblioteket til assyrarkongen Assurbanipal.

Biblioteket i Alexandria var det mest kjende biblioteket i oldtida.

I mellomalderen voks det fram fleire klosterbibliotek, mellom anna i Cambridge og St. Gallen.

I Firenze oppstod det første «folkebiblioteket» i 1444.

I Noreg opna Deichmanske bibliotek dørene 12. januar 1785.

Bibliotekstypar

endre
 
Ei kvinne tek ut ei bok på biblioteket til San Diego City College.

I nyare tid kan ein skilje mellom følgjande typar bibliotek:

Eksempel på bibliotek

endre

Bruk av bibliotek

endre

Mange potensielle bibliotekbrukarar veit ikkje korleis dei effektivt kan gjere bruk av ressursane biblioteket tilbyr. Dette har ført til stadig sterkare fokus på brukaropplæring. Sentralt her står omgrepet informasjonskompetanse.

Bakgrunnsstoff

endre