Lineær likning

Ei lineær likning er ei likning der ingen av variablane opptrer i høgare grad enn første grad. Eit lineært likningssystem er eit system av fleire lineære likningar som skal løysast samstundes. Dette gjer ein gjerne ved bruk av determinantar.

Grafar for lineære likningar.

Ei vanleg form for ein lineær likning med dei to variablane x og y er

der a og b er konstantar.

KjelderEndra