Linefiske er fiskeri med fiskereiskapen line. Ei line er eit langt snøre, leggen. På den er det festa onglar med faste mellomrom. Frå ongelen går det ein fortaum, som og ver kalla forsyn eller kjensle til lineleggen. For lina vert sett ut må den egnast med høveleg agn. Eit av Noregs støreste linefiske selskap er Ervik havfiskeStadlandet i Selje kommune.

Når ei line av naturfiber har vorte våt må ho tørkast. Her er ho hengt opp etter onglane.

Sjå òg endre