Garnfiske

Garnfiske er ein type fiske der ein nyttar garn for å fanga fisk eller andre dyr i havet. Ein kan driva garnfiske frå båt eller frå land, med fleire ulike typar garn.

Garnfiske der garnet blir kasta i Orissa i India.
Foto: Sujit Kumar
Bruk av fiskegarn i Bangladesh.

HistorieEndra

Garnfiske har vorte nytta av menneske heilt sidan tidleg mellomalder.[treng kjelde]

Sjå ogEndra