Lisebergshjulet, som tidlegare heitte Göteborgshjulet, er eit pariserhjul som vart teke i bruk 22. mai 2010 på Kanaltorget, mellom Göteborgsoperan og kjøpesenteret Nordstan, i Göteborg i Sverige, men som våren 2012 vart flytta til moroparken Liseberg i Göteborg. Her vart pariserhjulet teke i bruk 28. april 2012 med det nye og noverande namnet Lisebergshjulet.

Lisebergshjulet i moroparken Liseberg i 2012.
Påstigingsplatformen.

Liseberghjulet er 60 meter høgt, veg 275 tonn, og har 42 gondolar med plass til åtte passasjerar i kvar.

Bakgrunnsstoff Endra