Lita søndagsprinsesse er ein skulptur laga av den norske kunstnaren Fritz Røed. Skulpturen står utstilt i Fritz Røed-parken i Bryne, og har sidan parken si opning 1. oktober 2004 vore råka av mange episodar av hærverk.