Ljungan er ein 350 km lang elv i Härjedalen, Jämtland og Medelpad. Ljungan renn nordaust om Helagsfjället og flyt via sjøane Holmsjön og Havern for å til slutt munne ut i Bottenhavet. Den største sideelva er Gimån. Ljungan er vel utbygd med vasskraft.

Ljungan si plassering

Sideelvar frå munningen til fjellet:

(Dei sideelvane som munnar direkte i Ljungan står lengst til venstre. Desse sine sideelvar står lengre til høgre. Med (*) viser ein til kjeldeelvar til respektive vassdrag).