Loga er ein busetnad i Flekkefjord kommune i Agder. Staden ligg om lag 3 km nord for Flekkefjord sentrum og er rekna som ein del av tettstaden Flekkefjord. Her er plastbåtfabrikk.

Namnet har truleg samanheng med lok, 'liten grunn innsjø'.

KjelderEndra