Luftfjør, eller pneumatisk fjør, er ein belg eller sylinder fylt med luft, eller annan gass. Dei vert ofte nytta på lastebilar og tilhengarar som påhengsvogner, slepvogner og semitrailerar. Luftfjører har mange føremonener over bladfjører. Ved å endra lufttrykket kan stivheita tilpassast lasta, eller høgda på køyretøyet kan meir endrast. At høgda kan endrast er svært nytting ved til/frå-kopling av semitrailerar og vekselplattar.

Luftfjør på ein Krone semitrailer.

Sjå òg endre