Lyre er eit strengeinstrument som er sterkt knytt til den klassiske antikken, då lyrikk (latin for lyrespel) var tekst opplesen og akkompagnert av lyrespel. Opphavleg vart lyra spela med plekter (slik ein kan spele på gitaren), medan ein med den frie handa sørgde for at dei strengene ein ikkje ville spele på ikkje gav frå seg lyd. Instrumentet vart brukt i Nord-Europa i vikingtida og tidlegare, mange germanske og keltiske folk brukte det.

Lyre
Mousai Helikon Staatliche Antikensammlungen Schoen80 n1.jpg
Klassifiseringyoke lute, klimpreinstrument
Hornbostel-Sachs klassifisering321.21-5

KjelderEndra