Lysmengd er den mengda lys som i løpet av ei avgrensa tid treffer ei flate. Ved konstant belysning er lysmengda lik lysfluksen multiplisert med tida for belysninga.

Lysmengd vert målt i lumen • sekund eller lm • s.

Sjå ògEndra

KjelderEndra