For andre tydingar av oppslagsordet, sjå kateter.

Kateter (frå gresk καθέδρα kathédra, 'sete', biskopens 'trone') er eit bord for læraren i tradisjonelt utforma klasserom. Det kan vera forma som eit skrivebord eller ein disk med plass til undervisingsutstyr.

Kateter i eit klasserom fotografert i 1961.

Kateteret er plassert nær tavla og lèt læraren sitja vendt mot klassen. Stundom kan det stå på ei forhøgning (podium) som gjer det lettare for læraren å sjå og bli sett av klassen. Kateteret var tradisjonelt brukt i høgare utdanning, ved læreseta knytt til latinskule og universitet, og ved innføringa av fastskulane frå 1860 kom det i bruk også i norsk folkeskule.

Sjå òg endre