MS «Halsnøy» (1957)


Foto: Harald Sætre
Karriere  Noreg
Namn: MS «Halsnøy»
Eigar: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Verft: Holmens verft i Risør
Verftsnummer: 85
Sjøsett: 1957
Teke ut av teneste: 1981
Heimehamn: Bergen
Kjennemerke: LMHM
Generelle mål
Type: Passasjerskip
Tonnasje: 206 bruttotonnregister, 83 nrt
Lengd: 121,1 fot (36,9 m)
Breidd: 22,9 fot (7,0 m)
Djupgang: 7,0 fot (2,1 m)
Installert effekt : 400 bhk
Framdrift: 2x 6cyl. 4T EV DM (KHD AG i Köln)
Bilar: 6-8 køyretøy
Karriere  Noreg
Namn: MS «Strilborg»
Eigar: Simon Møkster
Sett i teneste: 1981
Heimehamn: Stavanger
Karriere  Noreg
Namn: MS «Deepsea Inspector»
Eigar: Odfjell Drilling & Consulting Co. A/S
Sett i teneste: 1983
Heimehamn: Bergen
Karriere  Noreg
Namn: MS «Party»
Eigar: Jostein Hevrøy
Sett i teneste: 1987
Heimehamn: Stavanger/Haugesund
Karriere  Danmark
Namn: MS «Sagafjord»
Eigar: Rita & Eric Hansen (Rederiet Sagafjord)
Sett i teneste: 1988
Heimehamn: Roskilde
Lagnad: Framleis i drift 2011
Generelle mål etter ombygging 1994
Type: Passasjerskip
Tonnasje: 305 bruttotonnregister, 95 nrt

MS «Halsnøy», i dag MS «Sagafjord», var ein rutebåt bygt i 1957 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap (HSD).

Skipet vart levert i mars 1957 og gjekk i Kvinnheradsruta, som var den raskaste vegen frå Kvinnherad til Os og Bergen, fram til 1981.

I 1981 vart skipet selt og omdøypt «Strilborg». Odfjell Drilling kjøpte skipet i desember 1983 og bygde ho om til moderskip for mini-ubåtar. Skipet fekk då namnet «Deepsea Inspector». I 1987 vart skipet selt til Stavanger og fekk namnet «Party», men alt året etter gjekk skipet vidare til Danmark, der det fekk namnet MS «Sagafjord». I 1994 vart det ombygd og vert i dag nytta som restaurantskip.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre