Magasinett er eit nettidsskrift for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule som vart oppretta i 1997 av Noregs Mållag med Vidar Høviskeland og Gerhardt Stoltz som dei første redaktørane. I dag blir nettmagasinet drive av ei stifting skipa av Noregs Mållag og Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Frå 2012 er Svein Olav B. Langåker redaktør.

Bakgrunnsstoff

endre