Magisk kvadrat

Eit magisk kvadrat er eit kvadrat som er inndelt i mindre kvadrat, der kvadrat er forsynt med eit tal på ein slik måte at summen av tala i dei horisontale rekkjene er lik summen av dei vertikale og dessutan lik summen av tala i diagonalane. Magiske kvadrat skriv seg frå India. Dei har vore rekna som eit slag talisman.

Døme på magisk kvadrat

Sjå ògEndra

KjelderEndra