Magistrat (av latinsk magi'stratus) var ein representasjon for staten i styringa av byane fram til 1922. I dei fleste norske byane låg magistraten til byfut eller politimeister, sjeldnare til sorenskrivar og til lensmann.

Lov av 9. mars 1917 avgjorde at magistraten skulle opphøyre i Noreg.

Kjelde endre