Mal:Dokumentasjon


Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parametrar. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.


[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon


Normal /doc endre

<noinclude>{{Dokumentasjon}}</noinclude>

Alle /doc-sider endre

<noinclude>{{Dokumentasjon|Mal:En side/dok}}</noinclude>

In-line-innhald endre

<noinclude>{{Dokumentasjon|content=Denne mal skal...}}</noinclude>

Tilrådd bruk endre

Denne koden skal ein bruke på botnen av malkoden, med ingen mellomrom før «<noinclude>» (som vil medføre ekstra mellomrom på sida der malen vert brukt). Parameteren over kan ein bruke for å transkludere ei tilfeldig dokumentasjonsside.

Kategoriar og interwiki-lenkjer som skal synast på sjølve malen, skal ein leggje til i dokumentasjonssida, mellom <includeonly> </includeonly>-taggane. For meir komplekse saker sje den engelske skildringa en:Wikipedia:Template documentation‎#Categories and interwiki links.

Dersom dokumentasjonsida inneheld includeonly- eller noinclude-taggar som del av dokumentasjonen, erstatt «<» med «&lt;».

Funksjonar endre

Dersom dokumentasjonssida ikkje eksisterer, vil «rediger»-lenkja inkludere ein preload-parameter slik at når du klikkar på denne vil redigeringsvidauget verte fylt med basisinformasjonen for dokumentasjonssida (det er Mal:Dokumentasjon/Preload som vert nytta).

Bakgrunn endre

Bruk av denne malen gjer det mogleg å verne malar dersom dette er nødvendig, men samstundes løyve alle til å redigere dokumentasjonen, kategoriar og interwiki-lenkjer.