[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon


Føremål

Denne malen kan brukast til å laga referansar til versjon 2011.2 av IUCN Red List of Threatened Species (Global raudliste).

Bruk

{{IUCN2011.2 |assessor= |year= |id= |title= |downloaded= }}

Døme


<ref name=IUCN>{{IUCN2011.2 |assessor=Wiles, G. |year=2011 |id=14144 |title=Myotis ater |downloaded=24 November 2018}}</ref>

Sjå òg