Mal:Kilde avhandling

[sjå] [endra] [oppdater] Template-info.svg Maldokumentasjon


BrukEndra

Denne malen danner ein referanse til ei avhandling.

Malparametrar

ParameterSkildringTypeStatus
Forfatter(e)forfatter forfattere personer

Forfattere av avhandlingen; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å separere forfattere

Tekstlinegjeven som framlegg
Titteltittel

Avhandlingens tittel; kan wikilenkes til en eksisterende Wikipedia-artikkel, eller url kan benyttes som en ekstern lenke, men ikke begge; vises i anførselstegn.

Innhaldpåkravd
Publikasjonpublikasjon verk magasin

Navnet på publikasjonen hvor kilden er publisert; kan wikilenkes; vises i kursiv;

Innhaldpåkravd
URLurl URL

URL-en til onlineplasseringen hvor man kan finne avhandlingen

Tekstlinegjeven som framlegg
Publikasjonsdatodato

Datoen kilden ble publisert på; Bruk ISO 8601-formatet 'YYYY-MM-DD'; skal ikke wikilenkes.

Datogjeven som framlegg
Publikasjonsårår

Året for kilden som siteres; hvis dag, måned eller sesong også er kjent, bruk 'dato' i stedet

Talvalfri
Redaktør(er)redaktør redaktører

Navnet på redaktørene; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å separere redaktører

Tekstlinevalfri
Andreandre

Brukes for å angi andre bidrag til verket, for eksempel 'Illustrert av Ola Nordmann' eller 'Oversatt av Kari Nordmann'

Innhaldvalfri
Oversatt tittelovers-tittel overs_tittel

Norsk tittel på avhandling, dersom den siterte kilden er på et annet språk; benyttes kun dersom etablert oversettelse finnes

Innhaldvalfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelig år for avhandling

Talvalfri
Formatformat

Formatet til verket som er sitert via 'url' ('url' er påkrevd når 'format' benyttes; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke angi HTML

Innhaldvalfri
Kapittelkapittel

Kapitteloverskriften til kilden

Strengvalfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om kildens medietype

Innhaldvalfri
Serieserie versjon

Serieidentifikator når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie eller en artikkelsamling

Innhaldvalfri
Språkspråk

Språket kilden er skrevet på; bruk fullt språknavn; ikke bruk ikoner eller maler

Innhaldvalfri
Utgaveutgave

Når avhandlingen har mer enn én utgave; for eksempel: '2.', 'revidert'; ' utg.' legges til automatisk

Tekstlinevalfri
Stedsted lokasjon

Geografisk sted for avhandling; vanligvis ikke wikilenket;

Strengvalfri
Utgiverutgiver forlag

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Innhaldvalfri
Utgivelsesstedutgivelsessted utgivelses-sted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelen med prefikset 'skrevet i'

Innhaldvalfri
Bindbind

For en avhandling utgitt i flere bind

Tekstlinevalfri
Nummernummer

Nummeridentifikator for når kilden er en del av en serie som publiseres periodisk

Tekstlinevalfri
Side i utgivelsenside s

Siden i kilden som støtter innholdet; vises etter 's. '

Tekstlinevalfri
Sider i utgivelsensider ss

Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.; vises etter 's. '

Tekstlinevalfri
Vedved

Kan brukes istedet for 'side' eller 'sider' hvor et sidetall ikke er passende eller det er unødvendig

Tekstlinevalfri
Ingen s.nopp

Hvis den settes til 'y', fjernes 's. ' foran evt. angitte sidetall

Tekstlinevalfri
arXiv-identifikatorarxiv

inga skildring

Tekstlinevalfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

Tekstlinevalfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon-nettsteder utenom US

Tekstlinevalfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Tekstlinevalfri
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

Tekstlinevalfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdato doi_brokendate doi_bruttdato doi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

Tekstlinevalfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

Tekstlinevalfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feil ignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

Tekstlinevalfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

Tekstlinevalfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Tekstlinevalfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

Tekstlinevalfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

Tekstlinevalfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

Tekstlinevalfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

Tekstlinevalfri
OLol

Open Library-identifikator

Tekstlinevalfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Tekstlinevalfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

Tekstlinevalfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Tekstlinevalfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

Tekstlinevalfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

Tekstlinevalfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

Tekstlinevalfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

Tekstlinevalfri
Arkiv-URLarkivurl archiveurl arkivlenke

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

Tekstlinevalfri
Arkivdatoarkivdato archivedate

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

Tekstlinevalfri
Død lenkedødlenke deadurl

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

Tekstlinevalfri
Besøksdato for URLbesøksdato accessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalfri
Registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Strengvalfri
URL til sammendragsammendragurl layurl laysummary sammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

Tekstlinevalfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

Tekstlinevalfri
Dato for sammendragetsammendragdato laydate

Dato da sammendraget ble publisert

Tekstlinevalfri
Sitatsitat quote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Strenggjeven som framlegg
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
Tekstlinevalfri
Format for forfatterforfatterformat forfatter-format

inga skildring

Strengvalfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

Tekstlinevalfri