Public domain Denne fila er utgitt som offentleg eigedom (Public Domain) av opphavsrettsinnehavaren, eller kopirettane har blitt forelda. Dette gjeld på verdsbasis.