Fil

Wikimedia-fleirtydingsside

Fil kan visa til:

FIL

FIL kan vera ei forkorting for mellom anna


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.